Skip to content

Over C&R.L

Fundamentele analyse van de status quo

Voor succes is meer nodig dan een oppervlakkige behandeling. C&R.L. is meermalen betrokken geweest bij de totstandkoming van wetgeving en weet daardoor - heel snel - tot de kern door te dringen.

Het zoeken en vinden van niet ontdekte mogelijkheden vereist een optimistische / ondernemende insteek. Optimisme is een waardevol gegeven. Het vermenigvuldigt zichzelf en verstaat de kunst om obstakels om te zetten in oplossingen.

Voor wie

C&R.L wordt ingeschakeld door geavanceerde ondernemingen die hoogwaardige producten of diensten leveren, en het management van deze ondernemingen. Dat inschakelen vindt regelmatig plaats als er grote belangen op het spel staan. Zoals een belangrijke M&A-transactie, een dispuut over een contract, een investering of desinvestering. Het innen van een grote vordering of naderende dreigingen voor het voortbestaan van uw onderneming. Of wanneer marktverstorende praktijken aan de kaak moeten worden gesteld.

Als niche-kantoor wordt C&R.L vaak ingeschakeld door andere advocaten om hun cliënten te adviseren. Een voor “lawyer’s lawyer”. Of om second opinions te geven ten behoeve van het management of de onderneming.

Als u opkomt voor het belang van de onderneming, of de onderneming van uw client, en u het commerciële succes wilt optimaliseren maar ook aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders of leden van de raad van commissarissen minimaliseren, dan zal C&R.L u begeleiden en helpen.

Karakter.

Klemvast en snel, zo wordt Robert van Moorsel beschreven door zijn cliënten. Dit wordt mogelijk gemaakt door zijn juridische-technische kennis en praktijkgerichte benadering. Vanwege deze eigenschappen en zijn kennis van de politiek (hij is niet aan enige politieke partij verbonden) wordt hem regelmatig om zijn advies gevraagd over de verhouding tussen Nederlands recht en de impact van EU-regelgeving. 

Hij heeft een passie voor het bereiken van een meer evenwichtig speelveld tussen ondernemingen. Vanuit die benadering was hij de enige advocaat die zich (overigens met succes) inzette voor gebalanceerde wetgeving voor middelgrote ondernemingen, en wetgeving die minder risicovol is voor bestuurders, onbeschermde schuldeisers en werknemers, tijdens de behandeling van wetgeving in de wetgevingsprocessen voor de WCO I (in 2017) en de WHOA (in 2020). 

Robert combineert zijn corporate & recovery specialisatie met specifieke interesse in Life-Sciences en Technologie. Met plezier onderhandelt hij en schrijft hij contracten. Hij staat bekend om zijn  vasthoudendheid en passie om een goed eindresultaat voor zijn cliënt te bereiken.

Ervaring

Robert heeft meer dan 25 jaar juridische ervaring als corporate specialist & recovery specialist. Bij PwC en Landwell is hij de oprichter geweest van de gespecialiseerde afdeling Recovery law. Voor dat moment was hij advocaat bij het internationaal opererende Trenité Van Doorne, en na zijn tijd bij PwC was hij equity partner ondernemingsrecht en insolventierecht bij HerikVerhulst NV, een advocatenkantoor hoofdzakelijk gespecialiseerd in het Nederlands recht.

E-mail: vanmoorsel@corporaterecovery.legal

Verklaring ex artikel 35b sub 1 Regeling op de advocatuur 

Mr. Robert C.M. van Moorsel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Deze registratie verplicht mr. R.C.M. van Moorsel elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Beste van twee werelden

C&R.L heeft een strategische samenwerking met CORPTECH en De Metz Advocaten onder de naam DCCLA (Dutch Corporate and Commercial Alliance). De betrokken kantoren werken op een ad-hoc basis, en niet-exclusief met elkaar samen in de gevallen waarin zij elkaar kunnen aanvullen, know how kunnen uitwisselen en versterken. Deze alliance bevordert ook dat de kantoren met meer gemak omvangrijker en complexe opdrachten kunnen uitvoeren en zij geven elkaar toegang tot een grote bron van kennis en expertise.

CORPTECH, De Metz Advocaten en C&R.L zijn te allen tijde separate kantoren die niet gezamenlijk onder de naam DCCLA of enige andere gezamenlijke naam of titel opereren. Zij delen ook geen winsten or risico’s en hebben geen zeggenschap in hun praktijken. De omstandigheid dat CORPTECH en C&R.L vanuit hetzelfde adres werkzaam zijn maakt dat niet anders.

In de zeldzame gevallen dat C&R.L tijdelijk niet in staat zou zijn om assistentie te verlenen, dan kunnen CORPTECH en De Metz Advocaten inspringen.

Internationaal

De internationale ervaring van C&R.L is ontstaan doordat er doorlopend gewerkt is vanuit een omgeving waar internationale dimensies een rol spelen. Vanuit die ervaring wordt er op niet-exclusieve samengewerkt met buitenlandse kantoren zodat u ervan verzekerd kan zijn dat degene die wordt ingehuurd daadwerkelijk de beste is om uw belangen te beschermen (zie NRC of VSCC).
Internationale ontwikkelingen worden ook bijgehouden door het lidmaatschap van de Koninklijke “Nederlandse Vereeniging van Handelsrecht de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht en de Nederlandse Vereniging voor Insolventierecht Advocaten

Docentschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Naast de talrijke publicaties is Robert van Moorsel docent geweest over onderwerpen als aansprakelijkheid van bestuurders, aansprakelijkheid van interim-managers, aandeelhouders-aansprakelijkheid en faillissementsrecht, voor het ControllersInstituut VERA (thans genaamd VRC), de Nederlandse Orde van Advocaten en PwC Business Recovery Services (PwC BRS).

Hij heeft ruime ervaring op het gebied van het leiden van maatschappelijke organisaties (pro bono). Dit heeft geleid tot veel kennis in het geval van dreigende geschillen met omvangrijke gemeenten, aannemers en belangrijke (semi) commerciële stakeholders. Deze ervaring is onder meer opgedaan in de hoedanigheid van voorzitter van Archipel-Willemspark, Den Haag, schoolvereniging Wolters en als bestuurslid van het Juliana Kinderziekenhuis en Rotterdam-British Businessclub (RBBC).