Skip to content

Over C&R.L

Fundamentele analyse van de status quo

De praktijk heeft uitgewezen dat de nodige advocaten en hun cliënten de regelgeving of de veronderstelde achtergronden daarvan te veel aanvaarden voor wat het is. Sinds C&R.L betrokken is bij wetgeving voor nieuwe wetten, is het duidelijk geworden dat er meer is dan men op het eerste gezicht ziet. Kennis over de echte achtergrond / motieven achter de wetgeving en jurisprudentie (bijvoorbeeld afgezet tegen EU-regelgeving en jurisprudentie) kan een zaak die als verloren is opgegeven, tot een gewonnen zaak maken.

Het zoeken en vinden van niet ontdekte mogelijkheden vereist een optimistische / ondernemende insteek. Optimisme is een waardevol gegeven. Het vermenigvuldigt zichzelf en verstaat de kunst om obstakels om te zetten in oplossingen.

Voor wie

C&R.L wordt ingeschakeld door geavanceerde ondernemingen die hoogwaardige producten of diensten leveren, en het management van deze ondernemingen. Dat inschakelen vindt regelmatig plaats als er grote belangen op het spel staan. Zoals een belangrijke M&A-transactie, een dispuut over een contract, een investering of desinvestering. Het innen van een grote vordering of naderende dreigingen voor het voortbestaan van uw onderneming. Of wanneer marktverstorende praktijken aan de kaak moeten worden gesteld.

Als niche-kantoor wordt C&R.L vaak ingeschakeld door andere advocaten om hun cliënten te adviseren. Een voor “lawyer’s lawyer”. Of om second opinions te geven ten behoeve van het management of de onderneming.

Als u opkomt voor het belang van de onderneming, of de onderneming van uw client, en u het commerciële succes wilt optimaliseren maar ook aansprakelijkheid van bestuurders, aandeelhouders of leden van de raad van commissarissen minimaliseren, dan zal C&R.L u begeleiden en helpen.

Karakter.

Klemvast en snel, zo wordt Robert van Moorsel beschreven door zijn cliënten. Dit wordt mogelijk gemaakt door zijn juridische-technische kennis en praktijkgerichte benadering. Vanwege deze eigenschappen en zijn kennis van de politiek (hij is niet aan enige politieke partij verbonden) wordt hem regelmatig om zijn advies gevraagd over de verhouding tussen Nederlands recht en de impact van EU-regelgeving. 

Hij heeft een passie voor het bereiken van een meer evenwichtig speelveld tussen ondernemingen. Vanuit die benadering was hij de enige advocaat die zich (overigens met succes) inzette voor gebalanceerde wetgeving voor middelgrote ondernemingen, en wetgeving die minder risicovol is voor bestuurders, onbeschermde schuldeisers en werknemers, tijdens de behandeling van wetgeving in de wetgevingsprocessen voor de WCO I (in 2017) en de WHOA (in 2020). 

Robert combineert zijn corporate & recovery specialisatie met specifieke interesse in Life-Sciences en Technologie. Met plezier onderhandelt hij en schrijft hij contracten. Hij staat bekend om zijn  vasthoudendheid en passie om een goed eindresultaat voor zijn cliënt te bereiken.

Ervaring

Robert heeft meer dan 25 jaar juridische ervaring als corporate specialist & recovery specialist. Bij PwC en Landwell is hij de oprichter geweest van de gespecialiseerde afdeling Recovery law. Voor dat moment was hij advocaat bij het internationaal opererende Trenité Van Doorne, en na zijn tijd bij PwC was hij equity partner ondernemingsrecht en insolventierecht bij HerikVerhulst NV, een advocatenkantoor hoofdzakelijk gespecialiseerd in het Nederlands recht.

E-mail: vanmoorsel@corporaterecovery.legal

Verklaring ex artikel 35b sub 1 Regeling op de advocatuur 

Mr. Robert C.M. van Moorsel heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Ondernemingsrecht en Insolventierecht.

Deze registratie verplicht mr. R.C.M. van Moorsel elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Beste van twee werelden

C&R.L heeft een strategisch niet-exclusief samenwerkingsverband met CORPTECH.  In de praktijk gaat het om ad hoc trajecten waar partijen elkaar praktisch kunnen aanvullen, kunnen versterken of know how kunnen uitwisselen.
CORPTECH en C&R.L zijn en blijven afzonderlijke ondernemingen en zij treden niet op onder een gezamenlijke naam of voor een gezamenlijk rekening of risico. Evenmin is er sprake van zeggenschap of inmenging van een der partijen in de praktijkoefening van de ander, of is er sprake van het delen van zeggenschap of inmenging. Het feit dat CORPTECH en C&R.L op hetzelfde adres werkzaam zijn, maakt dit niet anders.
Naast het voorgaande fungeert CORPTECH als waarneming in de zeldzame gevallen dat C&R.L niet in de gelegenheid zou zijn om haar clientèle bij te staan.

Internationaal

De internationale ervaring van C&R.L is ontstaan doordat er doorlopend gewerkt is vanuit een omgeving waar internationale dimensies een rol spelen. Vanuit die ervaring wordt er op niet-exclusieve samengewerkt met buitenlandse kantoren zodat u ervan verzekerd kan zijn dat degene die wordt ingehuurd daadwerkelijk de beste is om uw belangen te beschermen (zie NRC of VSCC).
Internationale ontwikkelingen worden ook bijgehouden door het lidmaatschap van de Koninklijke “Nederlandse Vereeniging van Handelsrecht de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht en de Nederlandse Vereniging voor Insolventierecht Advocaten

Docentschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Naast de talrijke publicaties is Robert van Moorsel docent geweest over onderwerpen als aansprakelijkheid van bestuurders, aansprakelijkheid van interim-managers, aandeelhouders-aansprakelijkheid en faillissementsrecht, voor het ControllersInstituut VERA (thans genaamd VRC), de Nederlandse Orde van Advocaten en PwC Business Recovery Services (PwC BRS).

Hij heeft ruime ervaring op het gebied van het leiden van maatschappelijke organisaties (pro bono). Dit heeft geleid tot veel kennis in het geval van dreigende geschillen met omvangrijke gemeenten, aannemers en belangrijke (semi) commerciële stakeholders. Deze ervaring is onder meer opgedaan in de hoedanigheid van voorzitter van Archipel-Willemspark, Den Haag, schoolvereniging Wolters en als bestuurslid van het Juliana Kinderziekenhuis en Rotterdam-British Businessclub (RBBC).