Skip to content

Expertise

Corporate & Commercial for CEOs, CFOs, COOs and the companies under their control

 

Onderhandelen en opstellen van internationale commerciële contracten (zoals koop/verkoop en overdracht, agentuur, distributie, franchise en algemene voorwaarden)

Onderhandelen en opstellen corporate contracten (zoals M&A-documentatie, aandeelhoudersbesluiten, term sheets)

Advies over bestuurdersaansprakelijkheid, dividendbesluiten, instructierecht van aandeelhouders, de rol van de raad van commissarissen en ondernemingsraden

Procederen over M&A gerelateerde issues (zoals garanties, disputen over earn-out, multipliers / koopprijs, non-concurrentieafspraken en aansprakelijkheid van derden en directeuren in het kader van M&A)

Advies over de schaduwkanten van M&A, juridische fusie of splitsing, achtergestelde leningen en verpanding van aandelen

 

 

Recovery for CEOs, CFOs, COOs and the companies under their control

 

Advies en procedures ten behoeve van (ongedekte) schuldeisers en over de effecten van insolventie op internationale contracten

Het onderzoeken en (waar nodig) aan de kaak stellen van voorgestelde WHOA akkoorden, M&A-insolventie deals en de relatie tussen reguliere M&A-deals en insolventie

Advies en procedures voor CEO’s, CFO’s en COO’s van bedrijven in (naderende) moeilijkheden

Advies en procedures tegen bestuurders van derde partijen

Advies en procedures tegen curatoren

Advies en procedures over (het breken van) bank convenanten

Advies en procedures over de (al dan niet gepaste) insolventieprocedures

Advies en procedures voor leveranciers van bedrijven in moeilijkheden

Aantasten van zekerheidsrechten gevestigd door derden en afgegeven verklaringen van borgtocht