Skip to content

Corporate & commercial

Corporate & Commercial voor CEOs, CFOs, COOs en ondernemingen

Onderhandelen en opstellen van internationale commerciële contracten (zoals koop/verkoop en overdracht, agentuur, distributie, franchise en algemene voorwaarden)

Onderhandelen en opstellen corporate contracten (zoals M&A-documentatie, aandeelhoudersbesluiten, term sheets)

Advies over bestuurdersaansprakelijkheid, dividendbesluiten, instructierecht van aandeelhouders, de rol van de raad van commissarissen en ondernemingsraden

Procederen over M&A gerelateerde issues (zoals garanties, disputen over earn-out, multipliers / koopprijs, non-concurrentieafspraken en aansprakelijkheid van derden en directeuren in het kader van M&A)

Advies over de schaduwkanten van M&A, juridische fusie of splitsing, achtergestelde leningen en verpanding van aandelen