Skip to content

Track record

Beslechten van corporate issues voor bestuurders en ondernemingen in 3 verschillende zaken (Q1, 2024)

Aantrekkelijke exit realiseren ten behoeve van industriële investeerdeers (2023)

Defence counsel for managing directors in corporate disputes (2x, 2023)

Resolving vital settlement in an extrajudicial contract dispute (2023)

Advisering inzake drie afzonderlijke management incentive programma's (2023)

MedTech industry:  coordinating highly specialist lawyers & rendering commercial legal advice (2023)

Redigeren services-overeenkomsten (2023)

De-escalating disputes in four different supplier-customer relationships (2002)

Advisering over dividendbesluiten in de tech sector (meest recent in 2022)

Geschillenbeslechting bij agentuur en distributie (2021)

Begeleiden van een M&A transactie (distressed) in de technologie-productie industrie (2020)

Advies aan verkoper bij omvangrijke M&A transactie in de farmacie sector (2019)

Afdwingen earn-out betalingen bij diverse overnames en beslechten koopprijs disputen (laatste 2018)

Adviseren diverse familiebedrijven in de glastuinbouw (laatste 2018)

Adviseren van het management in de cruise-business (2017)

Adviseren van verkopers (M&A) in de incentive-industrie (2016)

Meer dan 15 jaar adviseren van het management van een groot productiebedrijf ten behoeve van de retail

Meer dan 20 jaar adviseren van het management van een contract research organisatie

Meer dan 18 jaar adviseren van het management van een grote keten van apotheken